Walory turystyczne

Walory turystyczne określają zespół czynników przyrodniczych, kulturowych, historycznych, które powodują, ze na dany obszar napływa ruch turystyczny. Istnieją różnego rodzaju kryteria, definiujące walory turystyczne. Można na przykład wyróżnić walory wypoczynkowe, na które składa się.zespół pewnych właściwości fizycznych, geograficznych czy klimatycznych danego obszaru,, stanowiących o jego zainteresowaniu ze strony turystów. Można także wyróżnić walory specjalistyczne, które tworzą warunki do uprawiania określonego rodzaju turystyki; także walory będące osobliwościami środowiska przyrodniczego oraz kultury zarówno duchowe jak i materialnej.

Inny podział wyróżnia także walory krajoznawcze, wśród których znajdują się walory środowiska przyrodniczego, czyli inaczej rzecz ujmując walory naturalne, oraz walory stworzone przez człowieka, czyli walory o charakterze antropogenicznym. Pozduał walorów turystycznych może tazke pzrebiegac według punktu ich położenia, i w tym przypadku mzoe wyróżniać walory punktowe, liniowe i powierzchniowe. Walory punktowe to konkretne miejsca, na przykład miasto, zamek, jezioro, atrakcyjne przyrodniczo. Walor o charakterze liniowym to na przykład szlak turystyczny, a walor o charakterze powierzchniowym to dla przykładu teren, który stanowi obszar chronionego krajobrazu.

Brak komentarzy

Komentowanie wyłączone.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. Adres TrackBack